הכנסה תפעולית

מהי הכנסה תפעולית?

הכנסה תפעולית מייצגת את הרווח הרגיל מפעילות הליבה של החברה, וכתוצאה מכך יישום המודל העסקי והאסטרטגיות של החברה, אך לפני תשלומים לבעלי הון, תשואות על השקעות ותשלומי מס הכנסה.

למה משמשת ההכנסה התפעולית?

הכנסה תפעולית חשובה כי היא מדד עקיף ליעילות. זה מראה את היכולת של עסק לייצר רווחים מהפעילות התפעולית שלו. בעלי עסקים רבים משתמשים בנתון ההכנסה התפעולית כדי למדוד את ההצלחות התפעוליות של העסק שלהם.

כיצד מחושבת ההכנסה התפעולית?

זה מחושב על ידי הפחתת הוצאות תפעול (לא כולל COGS) מה-רווח הגולמי.