חייבים אחרים

מה הם חייבים אחרים?

חייבים אחרים מייצגים חובות מלבד חשבונות חייבים, נטו.