מלאי - עבודות בתהליך

מה זה מלאי - עבודה בתהליך?

מלאי - עבודה בתהליך מייצג מלאי בייצור שיעמוד למכירה לאחר השלמתם במהלך העסקים הרגיל. בניכוי התיישנות וירידת מחירים.