מלאי - תשלומי תהליך ואחרים

מה זה מלאי - תשלומי תהליך ואחרים?

מלאי - תשלומי תהליך ואחרים מייצגים תשלומים שבוצעו לרכישת מלאי וכל שאר הפריטים שדווחו על ידי החברות כמלאי, שאינם מסווגים במקום אחר. בניכוי התיישנות וירידת מחירים.