Kicking - Bearish בועט - דובי

תבנית בעיטה דובית (הידועה גם כ-Kicker) מסמנת היפוך למגמת ירידה חדשה. הדוגמה מורכבת משני נרות ומדגישה נרות שבהם ניתן לראות היפוך מחיר מהיר. נר היום הראשון הוא מרובוזו שורי. ביום השני יש ירידה ניכרת ונפתח מתחת למחיר הפתיחה של היום הקודם. יש גאפ בין הנרות הדובים של היום הראשון והשני.