בועט - שוורי - Kicking - Bullish

תבנית Kicking שורית (הידועה גם בשם Kicker) מסמנת היפוך למגמת עלייה חדשה. נר היום הראשון הוא נר מרובוזו דובי ללא צל עליון או תחתון ובו המחיר נפתח בשיא היום ונסגר בשפל היום. היום השני הוא תבנית מרובוזו שורי, ללא צל עליון או תחתון ובו המחיר נפתח בשפל היום ונסגר בשיא היום. כמו כן, היום השני נפער מאוד ונפתח מעל מחיר הפתיחה של היום הקודם. הפער או החלון הזה, כפי שהיפנים מכנים אותו, נמצא בין הפמוטים השוריים של היום הראשון ליום השני.