שלושה עורבים שחורים - דובי

שלושה עורבים שחורים היא תבנית היפוך דובית המורכב משלושה נרות ארוכים בעלי גוף אדום ברצף. בכל אחד מהנרות האלה, כל יום נפתח בתוך הגוף של היום הקודם ונסגר בשפל שלו או בסמוך לו.

הגרסה השורית של התבנית הזו היא תבנית שלושה חיילים לבנים.