טרי סטאר - דובי

תבנית Tri Star - טרי סטאר דובית יכולה להיווצר כאשר שלושה נרות דוג'י מופיעים ברצף באופן מיידי בסוף מגמת עלייה ממושכת. נר הדוג'י הראשון מסמן חוסר החלטיות בין השוורים לדובים.  הדוג'י השני פותח בגאפ לכיוון המגמה המובילה. השלישי משנה את המומנט ברגע שהנר נפתח לכיוון המנוגד למגמה. לכל נר דוג'י יש פתיל, כולו רדוד יחסית, מה שמסמל קיצוץ זמני בתנודתיות.


תשומות: 

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל -SMA תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA  זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל  SMA50 ו-SMA50  הוא מעל  SMA200 זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו נמצא SMA50  מתחת ל-SMA200   מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני שני ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.