?כיצד ניתן להסתיר סטטוס שוק פתוח

אם ברצונך להסתיר את סטטוס השוק הפתוח, בצע את הצעדים הבאים.

1.  פתח את תפריט שורת המצב (לחץ לחיצה ימנית על נקודה ירוקה). ודא שיש סימן ביקורת ליד שורה זו, כמו בדוגמה לתמונה למטה.

2.  כבה את מצב שוק פתוח על ידי לחיצה על הצג סטטוס שוק פתוח וודא שהוא לא מסומן.