Advance/Decline Ratio יחס עליה/ירידה

הגדרה

יחס עליה/ירידה מראה את מספר המניות שנסגרו גבוה יותר בהשוואה למספר המניות שנסגרו נמוך יותר. היחס הזה מחושב לפי מחירי הסגירה של היום הקודם. היחס משמש לניתוח רוחב השוק ולקביעה עד כמה השוק בכללותו חזק.

חישובים

יחס עליה/ירידה מחושב על ידי חלוקה של מספר המניות העולות במספר המניות היורדות.

טייק אווי

בעת שימוש ביחס עליה/ירידה  יש לזכור שהוא עולה כשהמניות עולות מהר יותר מהמניות היורדות, והיחס יורד כאשר המניות היורדות חרגו מהעליות.

יחס עליה/ירידה נמוך מבחינה היסטורית מצביע על פוטנציאל לשוק שנמכר יתר על המידה, בעוד שיחס גבוה מצביע על שוק שעלול להיות בקניית יתר. ניתן לחשב את יחס עליה/ירידה עבור מגוון תקופות זמן, כולל יום אחד, שבוע או חודש.

מה לחפש

  1. יש יותר מדרך אחת להשתמש ביחס עליה/ירידה. נעבור על האפשרויות למטה.
  2. יש להשתמש ביחס עליה/ירידה מראש כדי לקבוע את מצב השוק ולברר אם הוא בקניית יתר או מכירת יתר.
  3. יש להסתכל על המגמה הכוללת של היחס ולהשתמש במידע הזה כדי לעזור לך לקבוע אם השוק מציג מגמה דובית או שורית. יחס עלייה/ירידה מתמדת יאותת על מצב המגמה.

סיכום

לסיכום, יחס עליה/ירידה הוא אינדיקטור ניתוח טכני המסייע לסוחרים לקבוע מגמות כוללות, מגמות פוטנציאליות והיפוך אפשרי של מגמות שעשויות להשפיע על השוק כולו. כלי זה יכול לסייע לזהות את מצב השוק והאם הוא שורי או דובי .