אוסילטור מומנטום צ'אנדה (CMO)

הגדרה

אוסילטור מומנטום צ'אנדה-Chande Momentum Oscillator  הוא אינדיקטור מומנטום טכני אשר תוכנן כדי לעקוב אחר התנועה והמומנטום של נייר ערך. המתנד מחשב את ההפרש בין סכום הרווחים האחרונים וההפסדים האחרונים, ואז מחלק את התוצאה בסכום כל תנועת המחירים באותה תקופה (בדר"כ הוא מוגדר כ-20 תקופות).

הסטוריה

מתנד המומנטום של צ'אנד הומצא על ידי טושאר צ'אנדה והוצג לראשונה ב-1994 בספרו, "הסוחר הטכני החדש" שנכתב בעזרת עמיתו, סטנלי קרול. צ'אנדה  ו-קרול עבדו יחד גם בפיתוח ה-Chande Kroll Stop.

חישוב

  1. התחל בחישוב סכום הסגירות הגבוהות יותר על פני "n" תקופות.
  2. לאחר מכן, חשב את סכום הסגירות התחתונות על פני "n" תקופות.
  3. לאחר מכן, הפחת את סכום הסגירות הנמוכות על פני "n" תקופות מסכום הסגירות הגבוהות יותר על פני "n" תקופות.
  4. המשך על ידי הוספת סכום הסגירות הנמוכות על פני "n" תקופות לסכום הסגירות הגבוהות יותר על פני "n" תקופות.
  5. חלקו 4 מ-3 ואז הכפילו ב-100.
  6. שרטט את התוצאה בגרף שלך והמשיך במסחר.

טייק אווי

מההתחלה, סוחרים צריכים להיות מודעים למסגרת הזמן שהם בוחרים בעת שימוש במתנד המומנטום של צ'אנדה.  האותות שמתקבלים מושפעים מאוד מההחלטה הזו.

כשמתמקדים בהגדרות הגרף ומיישמים אינדיקטורים ואסטרטגיות כדי להתחיל במסחר, יש לזכור שזיהוי תבניות מייצר לעתים קרובות אותות אמינים יותר בהשוואה לרמות מתנד מוחלטות.

בשווקים מגמתיים חזקים, ייתכן שאינדיקטורים של קניית יתר ומכירת יתר ייחשבו פחות יעילים. בעת הערכת האינדיקטורים שלך, הקפד להיות מודע לנקודה זו ולהמשיך עם הבחירות שלך בהתאם.

מה לחפש

מתנד המומנטום של צ'אנדה מודד מומנטום בימים של עלייה וירידה ואין לו את היכולת להחליק תוצאות, ולכן גורם לרכישות יתר ומכירות יתר תכופות יותר. אינדיקטור זה נע בין +100 ל -100, אך נייר ערך לא ייחשב כקניית יתר עד שהמתנד יהיה מעל +50. אם האינדיקטור מתנודד מתחת ל-50, אז הוא נחשב למכירת יתר.

מקובל להפעיל ממוצע נע (כלומר 10-תקופות) למתנד הזה כדי שיפעל כקו אות - אם המתנד חוצה מעל הממוצע הנע, הוא יוצר אות שורי. באופן דומה, אם המתנד נע מתחת לממוצע הנע, הוא יוצר אות דובי.

ניתן להשתמש באוסילטור מומנטום צ'אנדה כדי לקבוע את חוזק המגמה על ידי ניתוח החוזק או החולשה של מגמת השוק הנוכחית.

סיכום

מתנד המומנטום של צ'אנדה הוא אינדיקטור מומנטום טכני ועוקב אחר המומנטום של נייר ערך תוך שהוא מסוגל לקבוע חוזק או חולשה של מגמת השוק. זהו אינדיקטור חזק לשימוש למדידת רווחים והפסדים כלליים בשוק הנוכחי ויש לו אותות אשר רגישים לזיהוי תבניות.