תשואת דיבידנד

הגדרה

תשואת הדיבידנד מראה כמה חברה משלמת דיבידנדים בשנה ביחס למחיר נכס הבסיס שמחלק את הדיבידנד. זה רשום באחוזים ומוצג כיחס פיננסי. המילה "תשואה" משמשת לעתים קרובות בהשקעות בהכנסה קבועה כדי להעביר כמה נכס משלם רק כדי להחזיק אותו באופן מוחלט.

חישובים

להלן נוסחת תשואת הדיבידנד:

תשואת דיבידנד = דיבידנד שנתי למניה: מחיר למניה

בדרך כלל אנו מחשבים את תשואת הדיבידנד מהדוח הכספי של השנה שעברה המלאה. זכור שככל שחלף זמן רב יותר מאז הדוח השנתי של החברה, כך הנתונים יהיו פחות רלוונטיים עבור המשקיעים.

כדי להחליט כיצד לפעול לחישוב תשואת הדיבידנד, על המשקיעים לנתח את ההיסטוריה של תשלומי הדיבידנדים של החברה על מנת לעזור להם לבחור איזו שיטת חישוב תהיה היעילה ביותר עבורם ותספק את הדיוק הגבוה ביותר.

טייק אווי

תשואת הדיבידנד היא סכום הכסף שחברה משלמת לבעלי המניות שלה בתמורה לכך שיהיו בעלותם חלק ממניות החברה, לאחר מכן זה מחולק במחיר המניה הנוכחי של החברה. חברות מסוימות ישלמו דיבידנדים גבוהים יותר מאחרות, ואף יכולות להטיל מס על דיבידנדים בשיעור גבוה יותר.

משקיעים מנתחים את תשואות הדיבידנד לעתים קרובות לצורך השקעה במניות. תשואת דיבידנד רצויה לרוב על ידי משקיעים בהכנסה קבועה. חברות כמו נאמנויות להשקעות נדל"ן, חברות לפיתוח עסקי ושותפויות מוגבלות ראשיות צפויות לשלם דיבידנדים גבוהים יותר בממוצע משום שמשרד האוצר האמריקאי דורש מחברות כגון אלה לשלם את רוב ההכנסות שלהן לבעלי המניות שלהן. מקרים כאלה נקראים תהליך "מעבר" ומאפשרים לחברה לוותר על מס הכנסה על רווחים שהיא משלמת לבעלי המניות כדיבידנדים. עם זאת, בעלי המניות צריכים לשלם מסים על רווח ההכנסה שלהם.

יש לזכור שתשואות דיבידנד גבוהות יותר לא תמיד מצביעות על הזדמנויות השקעה טובות. ישנם מקרים שבהם לחברות יש תשואות דיבידנד גבוהות בגלל ירידה במחיר המניה, ולא בגלל שהן רווחיות מאוד.

מה לחפש

אם תשואת הדיבידנד נשארת במקומה ולא עולה או יורדת באחוזים, אז ניתן להניח כי התשואה תעלה כאשר מחיר המניה יירד. מצד שני, אם מחיר המניה יעלה, תשואת הדיבידנד תרד. תשואת הדיבידנד משתנה ביחס למחיר המניה, ולכן היא עשויה להציג את עצמה כגבוהה באופן לא אופייני כאשר המניות יורדות במהירות בערכן.

תשואת הדיבידנד מוצגת כאחוז ולא כסכום דולר כדי שיהיה קל יותר לראות את כמות התשואה שבעל המניות בחברה יכול לצפות להניב ביחס למה שהשקיע. התשואה, באופן כללי, מראה כמה חברה משלמת מדיבידנד בכל שנה.

מגבלות

דיבידנדים עשויים לבוא על חשבון צמיחה הכרחית או פוטנציאלית של חברה, שכן כל דולר שחברה משלמת באמצעות דיבידנדים הוא דולר שהחברה לא יכולה להשקיע בתוכה מחדש. כפי שהוסבר לעיל, אין זה לטובת המשקיע לנתח מניה רק על סמך תשואת הדיבידנד. בנוסף, המשקיעים צריכים להיזהר מחברה שנראית כאילו היא בירידה כל הזמן עם תשואת דיבידנד גבוהה. מחיר המניה הוא המכנה של הנוסחה ומשמש לחישוב תשואת הדיבידנד.

סיכום

תשואת הדיבידנד היא אחוז המראה את הסכום שבו חברה משלמת דיבידנדים בשנה, ביחס למחיר המניה של החברה. התשואה יכולה לשמש עם אינדיקטורים אחרים כדי לסייע בניתוח ואינה אמורה להיות המוקד הבלעדי של המשקיע עקב מקרים המציגים נתונים לא מספיקים או לא רלוונטיים למחיר המניה של החברה.