נפח/ווליום נטו Net Volume

הגדרה

נפח נטו מחושב על ידי ניכוי נפח/ווליום העלייה של נייר ערך או נכס לפי נפח ההורדה של נייר הערך על פני פרק זמן שנבחר על ידי הסוחר. הוא מפריד את עצמו מאינדיקטורים אחרים של נפח מכיוון שהוא עושה הבחנה ברורה בין שוק שורי לשוק דובי.

יש להניח שהסוחרים יראו את הווליום הנקי מוצג מתחת לגרף המחירים והעמודות יציגו את הערך שלו לכל תקופה נתונה שמשורטטת בגרף.

טייק אווי

סוחרים משתמשים בדרך כלל באינדיקטור ווליום נטו כדי לקבוע כיוון וסנטימנט בשוק חוץ ערכי ווליום סטנדרטיים. ווליום נטו חיובי עשוי להראות שלחץ העלייה והקנייה עולה על לחץ הירידה והמכירה בנכס. ווליום נטו שלילי עשוי להראות את ההיפך. ווליום נטו נועד למדוד את לחץ המכירה או הקנייה של נכס במהלך פרק זמן מסוים.

מה לחפש

ניתן להשתמש בווליום נטו כדי להעריך, למדוד ולקבוע את החוזק והווליום/נפח של לחץ קנייה או מכירה. זוהי דרך אחרת לדמיין היכן הקונים והמוכרים משקיעים הכי הרבה כסף בכל רגע נתון. ניתן להשוות ווליום נטו אשר רק מראה את סך המניות הנסחרות. עם זאת, ווליום נטו שונה בחישוב שלו תוך שימוש ב-uptick ו-downtick ובהצגתו בגרף.

סיכום

ווליום נטו הוא אינדיקטור ניתוח טכני המוריד את נפח העלייה של נייר ערך או נכס מנפח הירידה של נייר הערך במשך פרק זמן מוגדר. ניתן לראות את הנפח נטו מתחת לטבלת המחירים ולראות שהוא מזהה באופן בלעדי את הנפח של מסגרת זמן בודדת ספציפית שנבחרה על ידי הסוחר.