וויליאמס פרקטל Williams Fractal

הגדרה

אינדיקטור הפרקטל של וויליאמס נועד לזהות נקודות היפוך דרך עליות ומורדות. הוא מוכר כאחד האינדיקטורים הראשונים שהשתמשו בפרקטלים והביאו אותו לזרם המסחר המרכזי. באופן כללי האינדיקטור נוצר על ידי חמישה נרות יפנים או ברים בגרף המחירים והוא מוצג עם חץ למעלה או למטה כדי לאותת על מצבו הגבוה או הנמוך.

היסטוריה

אינדיקטור זה פותח לראשונה ונקרא על ידי ביל וויליאמס. הוא היה סוחר מנוסה ואנליסט טכני שהציג לראשונה את האינדיקטור בשנת 1995, בספר שלו שנקרא "Trading Chaos". יש מי שטוענים שוויליאמס והספר שלו היו הראשונים שהפכו את הפרקטלים למרכיב מרכזי בעולם המסחר.

טייק אווי

אינדיקטור הפרקטלים של וויליאמס צבר תאוצה מכיוון שהוא היה אחד האינדיקטורים המוקדמים ביותר שהביא פרקטלים ומתודולוגיה פרקטלית לעולם המסחר.

החיצים מציינים את מיקום הפרקטלים בגרף. האינדיקטור באופן כללי מוגדר מראש להראות פרקטלים בהתבסס על כלל 5 הנרות. זה לבחירתו של הסוחר, אפשר לשנות ולערוך את הגדרות האינדיקטור כדי לכלול את מספר הנרות שתרצה בפרקטל אחד.

על פי וויליאמס, צריך להשתמש באינדיקטור הפרקטל לאסטרטגיות מסחר המבוססות על פריצה של רמות המחירים. פריצה מסומנת כאשר המחיר נע לפחות נקודה אחת מעל או מתחת לרמת המחיר של הפרקטל הקודם.

באופן דומה, פריצת פרקטל קודמת נקראת פריצת דרך של קונים במקרה שהמחיר עולה מעל החץ הקודם כלפי מעלה המצביע על פרקטל. ההתרחשות ההפוכה, כאשר המחיר יורד מתחת לחץ הקודם כלפי מטה המצביע על פרקטל, נקראת פריצה של מוכרים. וויליאמס מחשיב פריצה של קונים או מוכרים כאות לפתיחת פוזיציה למסחר.

בנוסף, ראוי לציין שהאינדיקטור הזה יעיל הרבה יותר בניתוח מסחר כשמשלבים אותו עם אינדיקטורים וכלים אחרים. שקול להתאים אותו עם אינדיקטור התנין של וויליאמס, למשל (נוצר על ידי אותו מחבר). במקרה זה, סוחר יכול להשתמש באינדיקטור הפרקטל כדי לזהות רמות כניסה לשוק ולאחר מכן להשתמש באינדיקטור התנין של וויליאמס כמסנן, תוך הימנעות מפתיחת פוזיציות ברמת הפריצה בשוק שאין לו מגמה (חלש).

מה לחפש

מקובל לבצע פקודות סטופ ממתינות כמה נקודות מעל או מתחת לרמה הפרקטלית החזויה על מנת לפתוח פוזיציה במקרה של פריצה. ספציפית במקרים אלה, סטופ לוס מוגדר ברמה של הפרקטל השני אחרון הנגדי.

מגבלות

על פי עקרונות האינדיקטור, תמיד יהיה פיגור פרקטלי ניכר (שתי נרות או יותר). זה חלק מהאינדיקטור ויש לקחת זאת בחשבון כשמחליטים להשתמש בו.

על מנת לסייע בעובדה שאינדיקטור הפרקטל נמצא בפיגור ואין לו את היכולת לשרטט מחדש, סוחרים ומשקיעים מנוסים מציעים לעתים קרובות להתאים אותו עם אינדיקטורים אחרים שיכולים למתן את ההשפעות הללו במידה מסוימת. כפי שהוזכר לעיל, הוספת אינדיקטורים נוספים וכלי ניתוח טכניים יכולים לסייע ביעילותו של האינדיקטור באופן משמעותי.

סיכום

אינדיקטור הפרקטלים של וויליאמס חוזר לשנת 1995 והוא נחשב כאחד הראשונים לשלב פרקטלים ומסחר. הוא מוצג בדרך כלל על ידי חמישה נרות או ברים בטבלת המחירים כאשר הנר השלישי תמיד מוצג כגבוה ביותר או הנמוך ביותר. האינדיקטור מסומן בגרף עם חץ למעלה או למטה כדי לסמן את מצבו הגבוה או הנמוך, ומשתמשים בו בדרך כלל יחד עם אינדיקטור התנין של וויליאמס.