Rising Three Methods - Bullish שלוש שיטות עולות - שורי

שלוש שיטות עולות שורי Rising Three Methods - זו תבנית שורית של חמישה נרות המסמלת המשך של מגמת עלייה קיימת. הנר הראשון ארוך וירוק, ואחריו שלושה נרות אדומים קצרים עם גופים בטווח של הנר הראשון. גם הנר האחרון ירוק וארוך והוא נסגר מעל סגירת הנר הראשון. הנר החמישי והמכריע הזה מאותת שהדובים לא הצליחו להפוך את מגמת העלייה הקודמת ושהשוורים החזירו לעצמם את השליטה בשוק.

הגרסה הדובית של תבנית זוה היא תבנית נרות של שלוש השיטות הנופלות.

קלט:

 

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל-SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל SMA50 ו-SMA50 הוא מעל SMA200, זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50 מתחת ל-SMA200, מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.