אסטרטגיית BarUpDn

הגדרה

אסטרטגיית BarUpDn נכנסת לפוזיציית לונג אם הבר  הנוכחי ירוק (סגור > פתוח) ונפתח מעל הסגירה של הבר הקודם. אם הבר הנוכחי אדום והפתיחה שלו מתחת לסגירה של הבר הקודם, הוא ייכנס לשורט. אם אחוז ההפסד ליום עולה על המספר שצוין בהגדרות האינדיקטור, כל הפוזיציות ייסגרו.

חישובים

//@version=5 strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10) maxIdLossPcnt = input.float(1, "Max Intraday Loss(%)") strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity) if (close > open and open > close[1])     strategy.entry("BarUp", strategy.long) if (close < open and open < close[1])     strategy.entry("BarDn", strategy.short) //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

סיכום

אסטרטגיית BarUpDn מבוססת על השאלה אם בר ספציפי ירוק או לא גבוה מהבר הקודם או אדום ונמוך מהבר הקודם. האסטרטגיה מחפשת שינויים מהירים במחיר ומנסה לסחור בשינויים הללו, שעלולה לקפוץ לתחילתה של מגמת עלייה או מגמת ירידה. אסטרטגיית BarUpDn היא גם פשוטה יחסית, ויכולה לשמש כנקודת התחלה לימודית עבור מי שחדש באסטרטגיות Pine.