מופעי (שלבי) הירח Moon Phases

הגדרה

אינדיקטור מופעי הירח מציג את שלבי הירח בגרף. עיגול כהה מציין ירח חדש, עיגול בהיר, ירח מלא. ברים בין ירח חדש לירח מלא נצבעים בהתאם, כמו שלב waxing או waning.

סיכום

חלק מהמשקיעים והסוחרים מאמינים שמחזורי הירח יכולים להשפיע על השווקים בגלל השפעות הכבידה העדינות שלהם על כדור הארץ ומשתתפי השוק. אינדיקטור מופעי הירח הוא כלי שמאפשר לצפות בכך. הוא מציג את שלבי הירח בגרף.