לחצתי בטעות על כפתור המיון. כיצד אוכל להחזיר את סדר הסימולים הקודם?

לחץ על לחצן החץ העגול כדי להחזיר את סדר הסימולים הקודמים.

שים לב שפעולות רבות ברשימות (הוספה, הסרה או העברה של סימולים) מעדכנות את מצב המיון וגורמות לשמירת ההוראה החדשה.