לחצתי בטעות על כפתור המיון. כיצד אוכל להחזיר את סדר הסימולים הקודם?

לחץ על כפתור המיון פעמיים נוספות, לחיצה שלישית על כפתור המיון תחזיר אותך לסדר הסימולים המקורי.

שים לב שפעולות רבות ברשימות (הוספה, הסרה או העברה של סימולים) מעדכנות את מצב המיון וגורמות לשמירת ההוראה החדשה.