כמה סימולים אוכל להוסיף לרשימת המעקב?

רשימת המעקב ילא יכולה להכיל יותר מ-1000 סימולים.