הרחבת פיבונאצ'י אוטומטית

הגדרה

הרחבת פיבו אוטומטית - Auto Fib Extension הוא בכלי שמחשב את רמות מחיר היעד בעקבות תיקון. רמות הרחבה גם מצביעות על אזורים פוטנציאליים להיפוך מחירים ומציגות רמות מחיר אפשריות לאחר השלמת תיקון. רמות אלו מבוססות על מקדמי פיבונאצ'י העיקריים ותנועת המחיר של הסימול בגרף.

כדי להשתמש באינדיקטור הרחבת פיבו אוטומטית החדש, השתמש בלחצן האינדיקטורים בגרף שלך ומצא את אינדיקטור הרחבת פיבונאצ'י אוטומטית.

האינדיקטור כתוב ב-Pine Script וקוד המקור שלו נגיש. אפשר לגשת אליו מסמל קוד המקור מימין לשם האינדיקטור בגרף, או מעורך Pine, על ידי שימוש בלחצן פתח, ולאחר מכן לחיצה על סקריפט מובנה חדש המוגדר כברירת מחדל... ו-Auto Fib Extension.

היסטוריה

הרעיון של הרחבות פיבונאצי נגזר משיטת פיבונאצ'י. הוא פותח כדי לקבוע את רמות מחיר היעד לאחר תיקון. הוא נקרא על שם השימוש שלו ברצף פיבונאצ'י והוא מבוסס על התיאוריה שלפיה שווקים חוזרים על חלק צפוי של מהלך לפני שהם ממשיכים בכיוון הראשוני.

חישוב

להרחבות פיבונאצ'י אין נוסחה ספציפית. רמות ההרחבה מחושבות על סמך רצף פיבונאצ'י, והרמות הנפוצות ביותר הן 61.8%, 100%, 161.8%, 200% ו-261.8%. כלי השרטוט של הרחבת פיבו מבוססת מגמה מבוסס על שלוש נקודות שהוגדרו על ידי הסוחר: שתי הנקודות הראשונות מגדירות את קו המגמה, האחרונה מגדירה את רמת החזרה. לאחר קביעת הנקודות, משרטטים קווי רמה אופקיים והרמות המזהות יעדים פוטנציאליים לתנועת מחירים נוספת נקבעות על סמך קווים אלו.

עם אינדיקטור הרחבת פיבונאצ'י אוטומטית החדש, אתה לא צריך להגדיר נקודות באופן ידני, כפי שנדרש בכלי השרטוט של טרנד-Based Fib Extension. אלא, האלגוריתם יבחר את הנקודות וישרטט  את הרמות באופן אוטומטי.

מה לחפש

נקודות 1 ו-2 בתמונה זו מציגות את כיוון קו המגמה. נקודות 2 ו-3 מציגות את רמת החזרה. רמות אפשריות שהמחיר עשוי להגיע אליהן מוצגות בשורות האינדיקטור: שורות הרווח הנפוצות ביותר הן 0.618, 1.0 ו-1.618.

תשומות:

עומק

מספר הברים המינימלי שילקח בחשבון בעת חישוב האינדיקטור.

הארכת קווים

מאפשר הארכת קווים בגרף שמאלה או ימינה.

אפשרות להפוך

מאפשר לך להפוך את סדר הקווים ואת הכיוון שהאינדיקטור מחשב.

מחירים

מציג ערכי מחירים.

רמות

מציג ערכי רמה.

רמות צבעים

הצבע של כל קו רמה.

פורמט רמות

הפורמט המשמש להצגת ערכים. הוא יכול להשתמש בערכים מספריים רגילים (אפשרות הערכים) או בפורמט אחוז.

סיכום

זה אינדיקטור שחיכינו לו זמן רב ואנו שמחים להוסיף אותו לרשימה ההולכת וגדלה שלנו של כלי ניתוח טכניים. הרחבת פיבו אוטומטית יכולה להיות שימושית מאוד בקביעת רמות יעד לאחר תיקון. רוב האינדיקטורים הטכניים מסתכלים אחורה על ידי ניתוח מחירים היסטוריים; הרחבות של פיבונאצ'י עוזרות לזהות רמות מחיר אפשריות בעתיד.