התראות סטרים בשידור חי

נקודה אדומה בווידג'ט הסטרים מציינת שיש כרגע לפחות סטרים אחד בלייב, שידור חי.

באפשרותך להשבית הודעה זו בהגדרות החלונית.