השרטוטים שלי לא מסונכרנים בכל גרפי הפריסה

ניתן לסנכרן את השרטוטים בגרפים עם אותו סימול בפריסה מרובת גרפים אחת כאשר הפעלת סינכרון השרטוטים.

כדי שתמיד יהיו השרטוטים האחרונים בגרפים האחרים של פריסה זו, עליך להישאר תמיד בפריסה המרובת גרפים ואסור לך לעבור לפריסה של גרף יחיד. אם אתה צריך לעבור לגרף מסוים אחד, השתמש במקום זאת ב Toggle Maximize.

אם כבר הוספת שרטוטים מבלי לבצע את השלבים שהוזכרו לעיל, אך ברצונך לסנכרן אותם בין שאר הגרפים בפריסה זו, תוכל לפתוח את עץ האובייקט, לבחור מספר רב יותר של השרטוטים (החזק את מקש Shift / Ctrl ולחץ עליהם) לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחד מהשרטוטים שנבחרו ובטל את הסימון וסמן בחזרה "סנכרן לכל 

הגרפים".