כיצד מחשבים את הפילטרים הפופולריים ביותר?

שינוי ו % שינוי 


Change
= (Close price of the current bar – Close price of the previous bar)
Java

"מחיר סגירה של הבר הנוכחי" הוא המחיר הנוכחי.

"מחיר סגירה של הבר הקודם" - מחיר הסגירה של הבר הקודם בטווח הזמן שנבחר.

"שינוי" הוא ההבדל בין הבר הנוכחי לברים הקודמים. "שינוי (%)" מחושב על בסיס מסגרת הזמן שנבחרה במסנן. מכאן שאם מוחל אינטרוול הזמן של 1W, שנה = סגירה של הבר השבועי הנוכחי - סגירה את הבר השבועי הקודם (אתה יכול לראות את העמודות האלה בגרף אם תבחר את מסגרת הזמן של הגרף השבועי).


Change
% = ((Close price of the current bar – Close price of the previous bar)/Close price of the previous bar) * 100
Java

נוסחאות לשינוי 1ד'', שינוי 5 ד' וכו ', שבהן צוין מסגרת הזמן, מחושבות על בסיס מסגרת זמן זו, ולא נלקחת בחשבון מסגרת הזמן הכוללת של המסנן.  אם מסגרת הזמן של המסנן הכללי היא 1W, השינוי של 1ד'' עדיין יחושב על סמך מסגרת הזמן של 1ד'.

Change 1m = (Close price of the current 1m bar – Close price of the previous 1m bar)Change 1m % = (Change 1m / Close price of the previous 1m bar ) * 100
Java
Change 5m = (Close price of the current 5m bar – Close price of the previous 5m bar)Change 5m % = (Change 5m / Close price of the previous 5m bar ) * 100
Java
Change 15m = (Close price of the current 15m bar – Close price of the previous 15m bar)Change 15m % = (Change 15m / Close price of the previous 15m bar ) * 100
Java
Change 1h = (Close price of the current 1h bar – Close price of the previous 1h bar)Change 1h % = (Change 1h / Close price of the previous 1h bar ) * 100
Java
Change 4h = (Close price of the current 4h bar – Close price of the previous 4h bar)Change 4h % = (Change 4h / Close price of the previous 4h bar ) * 100
Java

שינוי מ- פתיחה ו- % שינוי מ- פתיחה

Change from Open = (Close price of the current bar - Open price of the current bar)
Java
Change from Open % = (Change from Open / Open price of the current bar) * 100
Java

הערך מציג את הדינמיקה של הבר הנוכחי.

שינוי טרום מסחר ו% שינוי טרום מסחר

Pre-market Change = (Close price of the pre-market - Close price of the previous regular session) 
Java
Pre-market Change % = (Pre-market Change/ Close price of the previous regular session) * 100
Java

שינוי  מסחר מאוחר ו% שינוי מסחר מאוחר

Post-market Change = Close price of the post-market - Close price of the previous regular session
Java
Post-market Change % = Post-market Change / Close price of the previous regular session * 100
Java

שינוי טרום מסחר מהפתיחה ושינוי % טרום מסחר מהפתיחה

Pre-market Change from Open = Close price of the pre-market - Open price of the pre-market
Java
Pre-market Change from Open% = Pre-market Change from Open / Open price of the pre-market * 100
Java

גאפ % טרום מסחר % גאפ 

GAP % = (Open price of the current bar - Close price of the previous bar) /Close price of the previous bar * 100
Java
Pre-market Gap % = (Open price of the pre-market - Close price of the previous regular session) / Close price of the previous regular session *100
Java