?בסורק Price מה המשמעות של

אם ברצונך למצוא את מצבו של מחוון למחיר הסימול הנוכחי (למשל מניות שנסחרות מעל ה- SMA10), המצוין כ"סגירה" בגרף, השתמש בערך "Last"  במסנן. שים לב שהערך "Last" במסנן הוא ערך ההפעלה הרגיל של הסימול. אם תפעיל שעות ממושכות בגרף, "Last"  של המסנן ו"סגירה" של הגרף לא יתאימו.