כיצד קשור האינטרוול של המסנן לסינון?

כל מסנני ה- סורק (והנתונים) מחושבים על אינטרוול הזמן המיושם בסרגל הכלים של הסורק (אלא אם כן הוא כבר מוגדר מראש בשם המסנן).

לְמָשָׁל. אם אתה מגדיר את אינטרוול ה- סורק ל -5 דקות, כל מסנני ה- הסורק יציגו את הנתונים עבור הסימול באותו אופן כמו שהיית מסתכל עליו בגרף של 5 דקות.

עם זאת, מסנן "שנה 15 ד ' מחושב תמיד באינטרוול של 15 דקות ואינו תלוי בפרק הזמן שהגדרת במסנן. בכל אינטרוול, מסננים כאלה יראו את הערך עבור האינטרוול שצוין בכותרתו.

כרגע לא ניתן ליישם אינטרוולים מרובים עבור עמודות שונות של ה- סורק  בו זמנית.