iBroker: כיצד להתחיל לסחור וכיצד לבצע הוראות

אתה יכול לסחור דרך iBroker באופן ישיר מהגרפים שלנו באמצעות חשבונות הדמו שלך או חשבונות אמיתיים.

על מנת להתחיל לסחור:

  • היכנס אל il.tradingview.com  עם חשבון TradingView שלך.
    • פתח גרף, לחץ על לוח המסחר ולאחר מכן לחץ על iBroker.
    • היכנס באמצעות פרטי חשבון iBroker שלך. אם אין לך עדיין חשבון, תוכל לפתוח חשבון כאן.

לאחר שהתחברת עם חשבון המסחר iBroker , יופיעו ארבע לשוניות בתחתית: פוזיציות, הוראות, סיכום חשבון ויומן הודעות. בלשונית ההוראות יש מסנן של כל הסטטוסים של ההוראות האפשריים.  קו אפור בכל עמודה מציג את ערכי המפתח מסיכום החשבון.

בפינה השמאלית העליונה של חלונית המסחר, יש תפריט עם ההגדרות הראשיות למסחר, כפתור לניתוק מסחר וכפתור לבחירת ברוקר אחר. גם מזהה החשבון שלך ותפריט נפתח למעבר בין חשבונות משנה נמצאים שם (אם זה מזהה רב-חשבונות).

אפשר לתת הוראה דרך תפריט ההקשר של הגרף או דרך לוח המסחר, התפריט עוד בגרף או החלונית הצפה של  קניה/מכירה.

לאחר פתיחת כרטיס ההוראה, ניתן יהיה להגדיר את ערכי ה"מחיר", "stop loss" ו"take profit" באמצעות פיפס או מחירים. בנוסף, תוכל  לחשב את ה"כמות" באופן ידני או באמצעות יחס סיכון/סיכוי, ולקבוע את משך ההוראה שלך.