כיצד לחדש מנוי שנתי על בסיס חודשי

אתה יכול לשנות את תקופת החיוב שלך משנתית לחודשית בדף המחירון. בעיקרון, כל המידע הדרוש כבר קיים.

אם תחליט להישאר באותה רמה שבה אתה נמצא כרגע, המנוי החודשי שלך יתחיל רק לאחר סיום התוכנית השנתית.

אם תחליט לשדרג, לא תחויב מיד: התקופה שלא נוצלה במנוי הנוכחי שלך תומר בהתאם ליחס המחיר שלנו, כך שמשך המנוי שלך יתקצר. לאחר שתסתיים תקופה זו, יתבצע התשלום הראשון עבור תוכנית חודשית, והמנוי שלך יוארך על בסיס חודשי מאז אותו רגע.

לבסוף, אם תבחר לשדרג לאחור, המנוי החודשי ברמה נמוכה יותר יכנס לתוקף רק לאחר שהתוכנית השנתית הנוכחית שלך תסתיים. שוב, התשלום הראשון עבור התוכנית החודשית יתבצע רק לאחר שהמנוי השנתי המתמשך יפוג.