יחס עליה ירידה (ברים)

הגדרה

אינדיקטור יחס עליה/ירידה מבוסס-ברים מציג את מספר הברים שנסגרו גבוה יותר בהשוואה למספר הברים שנסגרו נמוך יותר עבור הסימול הנוכחי והאורך שצוין. האינדיקטור מחשב את מספר הברים הירוקים והאדומים של הברים האחרונים ומחלק את המספר הראשון בשני. היחס הזה מסייע לנתח את הביצועים ההיסטוריים של הסימול הנוכחי בחלון שצוין: ערכים גבוהים יותר פירושם שהמחירים נסחרו באופן עקבי ולהיפך.

תשומות

אורך

מספר הברים שנותחו: למשל. אם החלון הוא 9, האינדיקטור סופר את מספר הברים הירוקים והאדומים של 9 הברים האחרונים ומחלק אחד לשני.