אסטרטגיית SAR פרבולית

הגדרה

אסטרטגיית עצירה והיפוך פרבולית (SAR) Parabolic SAR Strategy מבוססת על אינדיקטור SAR פרבולי. הוא נכנס ללונג בכל פעם ש-SAR משנה את מיקומו מvאיזור aמעל לגרף לאיזור שמתחת לגרף, ונכנס לשורט כאשר ההיפך קורה.

אינדיקטור ה-SAR הפרבולי הבסיסי מתואר בפירוט במאמר במרכז התמיכה שלו.

תשומות

התחלה

הערך ההתחלתי של גורם האצה (.02 הוא ברירת המחדל).

תוספת

התוספת שבה ינוע מקדם ההאצה (.02 היא ברירת מחדל).

ערך מקסימלי

הערך המקסימלי של מקדם האצה (.20 הוא ברירת המחדל)