כיצד למחוק את הרשימה האדומה

הרשימה האדומה היא פריט ברירת מחדל ולא ניתן למחוק אותה. בלעדיה, לא היית יודע שבאמת קיימת רשימה מסומנת, אז אנחנו נשאיר אותה שם אם זה בסדר מבחינתך.