אני לא יכול לשלם עבור המנוי / אני לא מקבל אישור על הצלחת ביצוע תשלום באפליקציות לנייד

כאשר מתבצע תשלום דרך האפליקציות לנייד דרך Google Play / Apple, התשלום מאושר תוך מספר שניות. אם מסיבה כלשהי התשלום לא הושלם, ייעשו מספר ניסיונות נוספים לעבד אותו עד להשלמת התשלום או שתוצג שגיאה של חיוב כספים.

במקרה שהתשלום נדחה, יש לבדוק את יתרת הכרטיס והאם ניתן להשתמש באמצעי תשלום זה לרכישות ב Google Play / Apple  ולנסות להגיש מחדש את התשלום, התשלום יתבצע פעם אחת בלבד. שים לב שעל פי מדיניות Google Play ו-Apple לא מתקבלים תשלומים ממדינות/אזורים מסוימים.

אם לא ניתן להשלים את התשלום או שהמינוי שנרכש אינו מוצג בחנות האפליקציות, עיין בעזרה של Apple.