כיצד מוצגות הרמות בלוח המסחר?

רמת ה-Take Profit מוצגת כהוראה מוגבלת בעוד ש-Stop Loss היא הוראת עצור.

עד שהצו ההורה לא בוצע, הסטטוס שלו הוא "פועל" בעוד שהרמות הן "לא פעילות".

מצב לא פעיל לא אומר שהם מושבתים, זה אומר שהם לא הופעלו עדיין.

ברגע שהוראה הופכת לפוזיציה, הסטטוס שלה הוא "מולא" והרמות שלה מסומנות כ"עובד".