מדוע הוראת הלימיט שלי בוצעה מיד לאחר ההוראה?

פקודות הלימיט מבוצעות במחיר הטוב ביותר, הן עוזרות לנו לקנות במחיר נמוך יותר ולמכור במחיר גבוה יותר. לפיכך, אם תבצע הוראת רכישה בלימיט ומחיר ה ask נמוך יותר, היא תבוצע מיד. הוראת לימיט המכירה פועלת בצורה הפוכה, היא תתבצע במקרה שמחיר ההצעה יהיה שווה למחיר מוגדר ומעלה.