מדוע אני מקבל את השגיאה: "נכשל בכניסה"?

סביר להניח שתהליך ההצטרפות ב-Gemini.com לא הושלם. אנא, חזור אל אתר האינטרנט של הברוקר וודא שסיימת את הרישום בפלטפורמת Gemini 

https://www.gemini.com/