איך עובד השינמוך/שדרוג לאחור?

התוכנית הנוכחית שלך תישאר בדיוק כפי שהיא עד תאריך הסיום שלה. לאחר מכן, ברגע שתוקפו יפוג, התוכנית החדשה שלך ששודרגה לאחור תעלה לאוויר בתעריף מוזל.