מדוע סכום המס נוסף למנוי שלי?

TradingView, Inc. נרשמה לצורכי מס במספר מדינות. נכון לעכשיו, עלינו לגבות מסים באזורים המצוינים במדיניות שלנו.