אני לא יכול ליצור התראות חדשות למרות שלא עברתי את מגבלת ההתראות של המנוי שלי

אם אתה יוצר התראה חדשה, אך היא אינה מוצגת במנהל ההתראות ליד הגרף, אנא ודא שלא הפעלת אף אחת מהאפשרויות הבאות: