אני רוצה להסתיר את הערכים של אינדיקטורים בודדים

אתם יכולים להסתיר את הערכים של אינדיקטורים בודדים במקרא ובסקאלת המחירים, באופן הבא:

  • פתח את הכרטיסייה "סגנון" בהגדרות המחוון.
  • השבת את האפשרויות "תוויות בסולם המחירים" ו"ערכים בשורת המצב".

שימו לב שאם ההגדרות להצגת תוויות מחוונים בסולם והערכים במקרא מושבתות באופן גלובלי (בהגדרות הכלליות של קנה מידה ובשורת המצב של הגרף), אז - כאשר אפשרויות אלו מופעלות - ערכים ותוויות זכו לא יוצג עבור אינדיקטורים בודדים.