?BETA/מה המשמעות של /בטא

ההיסטוריה העמוקה נמצאת כעת בפיתוח פעיל. אנו אוספים משוב כדי לשפר עוד יותר את הפונקציונליות הזו.  אם אתה נתקל בבעיות כלשהן עם בדיקה לאחור של היסטוריה עמוקה או שיש לך משוב לגבי כיצד ניתן לעשות זאת טוב יותר, אנא שתף את המשוב איתנו על ידי שליחת כרטיס תמיכה: בחר בקטגוריית "סקריפט פיין" והתחל את כרטיס התמיכה עם הביטוי "היסטוריה עמוקה".