מדוע הנתונים של המצב הרגיל ושל היסטוריה עמוקה אינם תואמים?

הבחירה באינטרוול הזמן מוסיפה פרמטר קלט נוסף לחישוב האסטרטגיה. בשל כך, תוצאות החישוב עשויות להשתנות.

במצב הרגיל, החישוב מבוסס על הברים הטעונים בגרף (מספר העמודות המרבי תלוי בתוכנית המנויים של TradingView). במצב היסטוריה עמוקה, הוא משתמש בכל הברים המופיעים בפרק הזמן שבחרת לחישוב.