כמה נתונים זמינים עבור בקטסטינג עמוק Deep Backtesting?

בקטסטינג עמוקDeep Backtesting  מאפשר למשתמשים לבדוק אסטרטגיות על כל הנתונים הזמינים במאגר הנתונים של TradingView. אורך הנתונים ההיסטוריים יכול להשתנות בהתאם לסימול ולמסגרת הזמן שנבחרה בגרף. במסגרות זמן יומיות ויומיות, גרפים מציגים את כל הנתונים הזמינים, ומצב Deep Backtesting  משתמש בנתונים האלה. במסגרות זמן תוך יומיות, TradingView שומרת כמות מוגבלת של נתונים. כתוצאה מכך, אורך הנתונים על מסגרות זמן תוך-יומי עשוי להיות קצר יותר מאשר על יומיים.

 

שימו לב שהאורך המרבי של נתונים היסטוריים לחישוב הוא 2 מיליון ברים. אם התקופה המשמשת לבקטסטינג מכסה יותר מ-2 מיליון ברים, האסטרטגיה תתבצע על 2 מיליון הברים האחרונים בתקופה שנבחרה. לא ניתן להאריך את הגבלה הזו לעת עתה מסיבות טכניות. שני מיליון ברים מספקים די הרבה נתונים, וניתן להשתמש בטווח זמן גבוה יותר אם אתה צריך לבחון את האסטרטגיה שלך בטווח תאריכים ארוך יותר.

אם לא קיימים נתונים בתקופת הקטסטינג העמוק שנבחר, בודק האסטרטגיה יחזיר את השגיאה "אין נתונים לתקופה ומסגרת הזמן שנבחרה בגרף". אם רק כמה נתונים תוך-יומיים זמינים במהלך התקופה שנבחרה, האסטרטגיה תחושב בצורה האופיינית לה.