כמה נתונים זמינים עבור בקטסטינג עמוק Deep Backtesting?

בקטסטינג עמוק Deep Backtesting מאפשרת לבצע בדיקה חוזרת על כל הנתונים הזמינים באחסון נתוני TradingView. אורך הנתונים ההיסטוריים יכול להשתנות בהתאם לסימול ולמסגרת הזמן שנבחרה בגרף

עבור מסגרות זמן יומיות ויומיות, אנו מציגים את כל הנתונים הזמינים בתרשים וניתן להשתמש באותם נתונים במצב בקטסטינג עמוק. עבור מסגרות זמן תוך-יומיות, TradingView שומרת על כמות מוגבלת של נתונים והאורך במסגרות זמן תוך-יומיים יכול להיות קצר יותר מאשר במסגרות יומיות. אם אין נתונים עבור כל תקופת הזמן שנבחרה בבקטסטינג העמוק, בודק האסטרטגיה יחזיר את השגיאה "אין נתונים עבור התקופה ומסגרת הזמן שנבחרה בגרף". אם רק כמה נתונים תוך-יומיים זמינים בפרק הזמן שנבחר, האסטרטגיה תחושב כרגיל. במיוחד עבור אינטרוולים מבוססי שניות, האורך המרבי הוא השבועיים האחרונים.