מניות צפות זמינות/ Float shares outstanding

מהן מניות צפות זמינות? Float shares outstanding

מניות צפות זמינות מייצגות את מספר המניות הנפוצות שהונפקו הזמינות למסחר פתוח בבורסות ובשווקים פיננסיים אחרים. זה לא כולל מניות המוחזקות קרוב או מבפנים בבעלות הנהלת החברה ועובדיה, משקיעים מוסדיים שיש להם מניות שליטה או מושבים בדירקטוריון, או קרנות בבעלות החברה.

מהי המשמעות של מניות צפות זמינות?

המניות הצפות הזמינות (Float shares outstanding) הן חלק מסך המניות הרגילות הזמינות, ולכן הכמות שלהן לא יכולה להיות גבוהה מהסך הכל. אם מספר המניות הצפות גבוה מסך המניות הקיימות, זה אומר שכמות גדולה של מניות אינה מוגבלת וזמינה למסחר בשווקים פתוחים, מה שמציג רמת נזילות גבוהה. אם מספר המניות הצפות נמוך לסך המניות הקיימות, פירוש הדבר שיש הרבה מניות המוחזקות צמוד במגרש גדול של אותם מחזיקים ועלולות לשנות באופן משמעותי את המחיר ואת התנודתיות של המניות.