דיבידנדים למניה - הנפקה ראשית של מניות רגילות

דיבידנדים למניה - ההנפקה העיקרית של מניות רגילות מייצגת את הסכום המוצהר הכולל של דיבידנדים למניה, כולל דיבידנדים נוספים עבור קבוצת המניות העיקרית של החברה לתקופה. דיבידנדים למניה מבוססים על הדיבידנד "ברוטו", לפני ניכוי מס במקור רגיל בשיעור הבסיסי של מדינה, למעט זיכוי מס מיוחד הקיים בחלק מהמדינות.

כיצד מחושב דיבידנדים למניה - הנפקה ראשית של מניות רגילות?

דיבידנדים למניה - ההנפקה העיקרית של מניות רגילות מחושבת כדיבידנדים רגילים ששולמו (כולל דיבידנדים נוספים עבור מחלקת המניות העיקרית) חלקי סך המניות הרגילות המוצעות לפי תקופה. הערכים מדווחים על ידי חברה בהודעות לעיתונות.

מה המשמעות של דיבידנדים למניה - הנפקה ראשית של מניות רגילות?

DPS הוא האינדיקטור הפשוט והחשוב ביותר למשקיעים מכיוון שהסכום שחברה משלמת בדיבידנדים הוא רווח ישיר לבעל המניות. חלק מהמשקיעים יוצרים את התיקים שלהם מתוך עין לתשלומי דיבידנד רגילים. עלייה עקבית של DPS לאורך זמן מעידה בדרך כלל על צמיחה בת קיימא של רווחיות וניהול מוכשר של חברה.