מדוע התוצאות של Deep Backtesting אינן מוצגות בגרף?

עסקאות הנראות בגרף  מחושבות תמיד ללא Deep Backtesting, בין אם היא הופעלה או לא.

עסקאות המחושבות כאשר Deep Backtesting מופעלת אינן מוצגות בגרף, הן מופיעות רק בדוח בלשונית אסטרטגיה בודק.

בגרף, אתה רואה עסקאות מהמצב הרגיל של בודק האסטרטגיה, כלומר האסטרטגיה בגרף מחושבת על הברים הטעונים בגרף. הדוח המתאים זמין כאשר מצב "בדיקה חוזרת עמוקה" Deep Backtesting כבוי.

הסיבה לכך היא כמות שונה של נתונים זמינה ב-Deep Backtesting. קרא עוד על הנתונים הזמינים עבור Deep Backtesting כאן.

לפיכך, עסקאות Deep Backtesting מוצגות רק בלשונית בודק אסטרטגיה.