כיצד להחיל תבנית על מספר כלים מאותו סוג בו זמנית?

כדי להחיל תבניות על מספר כלים מאותו סוג בו-זמנית, עליך לבחור כלים מאותו סוג, כגון חיצים, בסרגל הכלים הצף או לבחור את התבנית שתיושם בתפריט ההקשר הפתוח.