כיצד להגדיר את הנראות של מספר עצמים בו זמנית?

כדי להגדיר נראות באינטרוולי זמן שונים עבור מספר אובייקטים בו-זמנית, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

פתח את עץ האובייקטים, מקם אובייקטי שרטוט בקבוצה ובחר הגדרות מתפריט ההקשר של הקבוצה.

הקש Ctrl ב-Windows או Cmd ב-Mac, בחר מספר אובייקטים או קבוצות בעץ האובייקטים, פתח את תפריט ההקשר ובחר הגדרות.

הקש Ctrl ב-Windows או Cmd ב-Mac, השתמש בעכבר כדי לבחור מספר אובייקטים ישירות בגרף, פתח את תפריט ההקשר ובחר הגדרות.

בחר מספר אובייקטים או קבוצות ולחץ על כפתור ההגדרות בסרגל הכלים הצף.