מדד מחירי הסוכר (SPI)

מדד לשינוי החודשי במחירי הסוכר הבינלאומיים.