מדד מחירי נפט (OPI)

מדד לשינוי החודשי במחירים הבינלאומיים של שמנים צמחיים.