מדד מחירי מזון (FPI)

מדד לשינוי החודשי במחירים בינלאומיים של סל מוצרי מזון.