מדד מחירי דגנים (CRLPI)

מדד לשינוי החודשי במחירי הדגנים הבינלאומיים.